Goed bezocht

17 mei, 09:00

De derde themadag die het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) samen met de Waddenacademie organiseerde, was met een kleine honderd belangstellenden goed bezocht. Niet alleen Rijks, provinciale en gemeentelijk ambtenaren, maar ook vertegenwoordigers van universiteiten, onderzoeksinstituten, politieke partijen, belangenorganisaties, adviesbureaus en een enkele  ondernemer waren van de partij. Een gemeleerd gezelschap dat benieuwd was naar zowel de aard en optelsom van bedreigingen waarmee Werelderfgoed Waddenzee zich geconfronteerd ziet, als de mate waarin deze bekend zijn en aan banden kunnen worden gelegd.

Na de inloop heette Martin Baptist van het NCK de belangstellenden namens beide partijen hartelijk welkom in de kleine theaterzaal van De Kampagne. Onderdeel van het voormalige marinecomplex dat een zeer diverse, multifunctionele invulling heeft gekregen met onder meer uitgaansgelegenheden. 

Spannende dag
Baptist verwachtte, gezien het onderwerp, een spannende dag. Want hoe breng je natuur, recht en beleid in de Waddenzee samen om cumulatieve effecten door zowel menselijk optreden als externe factoren te beperken en bij voorkeur op te heffen. En dat in overleg en samenwerking met de vele belanghebbenden in het gebied. Niet alleen binnen, maar ook buiten de landsgrenzen.

Kennis en inzichten uitwisselen
De themadag werd voorgezeten door Kees Bastmeijer van de Waddenacademie, die behalve moderator ook de eerste inleider is. In eerste hoedanigheid gaf hij een korte, inhoudelijke inleiding op de dag die volgens hem vooral als doel heeft kennis, ervaringen en inzichten uit te wisselen tussen beleidsmakers, beheerders en onderzoekers. Waarvan de eersten voor de lunch vooral de bestuurlijke en juridische kaders schetsen en de onderzoekers ‘s middags hun bevinding ventileren.

Bastmeijer benadrukte dat er na elke presentatie ruimte is vragen te stellen. “Doe dat ook vooral. We laten een microfoon rondgaan.” Aan het eind van de dag volgt er ook een paneldiscussie met een aantal inleiders, laat hij weten.

Bastmeijer ging er vanuit dat de middag de munitie zal opleveren voor het indienen van een subsidieaanvraag bij de NWA voor nader onderzoek naar cumulatieve effecten in de Waddenzee. Waarbij vragen als ‘wat is inmiddels bekend en mogelijk’ en ‘waar ontbreekt het aan’ leidend zullen zijn.