• Paneldiscussie

    Lees meer
  • Raamwerk cumulatieve effectbeoordeling voor de Noordzee

    Lees meer
  • Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten op wadvogels

    Lees meer

Paneldiscussie

Als afsluiting van de dag, vond er onder leiding van Kees Bastmeijer een korte paneldiscussie plaats waaraan de inleiders van het ochtendprogramma deelnamen in de personen van Peter van Velzen, Marre Walter,…

Raamwerk cumulatieve effectbeoordeling voor de Noordzee

De problematiek op de Noordzee is volgens Gerjan Piet van Wageningen Marine Research in grote lijnen vergelijkbaar met die op de Waddenzee. In zijn lezing liet hij daarom zien hoe het raamwerk…

Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten op wadvogels

Vogeldeskundige Bruno Ens (Sovon) deelde een aantal bevindingen uit een grootschalig onderzoek naar de achteruitgang van de scholekster (CHIRP). Deze vogel overwintert op het wad en broedt langs de Nederlandse kust. Het…

Effecten verspreiding baggerspecie op slibhuishouding

In de laatste decennia van deze eeuw is de hoeveelheid zand en slib in de Waddenzee sterk toegenomen. De oorzaak is nog lastig te duiden: komt het door het verspreiden van baggerspecie…

Cumulatie in effectbeoordeling in de morfologische adviespraktijk

Adviseur Jelmer Cleveringa van Arcadis begon zijn verhaal met een uitleg over de inhoud van zijn werk. Wat er op neerkomt dat hij adviseert over vraagstukken rond de invloed van bijvoorbeeld baggeren,…

Korte discussieronde aan het eind van het ochtendprogramma

Na de vier lezingen die het ochtendprogramma vulden, is er nog kort tijd voor een aantal vragen en opmerkingen, waarop de sprekers reageren. Ik mis pro-activiteit in de verhalen. Hoe gaan we…

“We hebben meer kennis nodig om cumulatie in beeld te brengen”

Rijkswaterstaat heeft in het waddengebied verschillende rollen en taken. Zij loopt daarbij in de praktijk aan tegen de mogelijkheden en beperkingen in het meten van cumulatieve effecten en de gevolgen daarvan voor…

Het beheer moet een Victory of the commons worden

“Beheerautoriteit klinkt als iets machtigs. Maar dat zijn we niet,” begon directeur Marre Walter haar lezing over het integraal beheerplan voor de Waddenzee. “De organisatie heeft veel vaders die wisten wat er…

Beleidskader is een samenspel van trajecten naar een robuustere waddennatuur

Twee tot drie jaar heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgetrokken voor het invullen van een Beleidskader Waddenzee. Dat kader is nodig omdat duidelijk is dat Nederland met de huidige…

Waddenzee goed beschermd, maar praktijk is weerbarstig

De Waddenzee is het enige Nederlandse natuurgebied met de status van Unesco Werelderfgoed. Daarmee mag iedereen het unieke intergetijdengebied sinds 2009 als erfgoed beschouwen. Maar wat heeft die status voor betekenis als…

Goed bezocht

De derde themadag die het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) samen met de Waddenacademie organiseerde, was met een kleine honderd belangstellenden goed bezocht. Niet alleen Rijks, provinciale en gemeentelijk ambtenaren, maar ook…

Focus op cumulatieve effecten

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stellen in deze derde gezamenlijke themadag het onderwerp cumulatieve effecten centraal. Er wordt ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in…

Foto’s

De mooiste foto’s van de derde NCK/Waddenacademie-themadag.…